Administratieve en financiële info

 • De Heidetochten Kester-Gooik vzw
  Edingsesteenweg 366
  1755 Gooik
 • Aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen vzw onder nummer 4358
 • BTW-nummer: BE0562.768.769
 • Bankrekening: BE95 7340 0172 1858
 • Tijdschrift voor leden: Het Heidestapperke
 • De Statuten en het Huishoudelijk Reglement liggen op het secretariaat ter inzage
 • Financiële tussenkomst door de mutualiteiten:
  • Wij bezorgen u het document voor de terugbetaling
  • Zet er een klevertje van de mutualiteit op en handteken het document
  • Bezorg het formulier aan uw mutualiteit
  • Als alles vlot verloopt, staat er na een paar dagen een mooie tussenkomst op uw bankrekening