Ontstaan

De wandelclub “Heidetochten Kester-Gooik vzw” werd in 1996 opgericht door wijlen Frans Ameys. De club kreeg bij VWJL (de Vlaamse Wandel en Jogging Liga) het stamnummer 358. In 1972 veranderde de naam VWJL in Aktivia .

Sind 1 januari 2016 zijn we aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen vzw (WSVL), ontstaan uit de fusie van 3 wandelsportfederaties nl. Aktivia vzw, Vlaamse Wandelfederatie vzw en de Vrije Vlaamse RecreatieSporten vzw, een unisportfederatie erkend door BLOSO. Ons stamnummer is 4358.

In het logo van onze wandelclub staan de 2 torens op de Kesterheide, duidelijke herkenningstekens vanop kilometers ver te zien. De oudste toren overleefde de tand des tijds niet en ook de “witte ballon” met de enorme schotelantenne was aan vervanging toe.

Kester, deelgemeente van Gooik, is er in de eerste plaats voor de wandelaar. De streek is er mooi en grote verkeersaders hebben dit gedeelte van het Pajottenland met een golvend landschap gelukkig gespaard.

 

 

De streek is er vooral bekend vanwege de Kesterheide met zijn IJzeren Man (112 m), panorama, het motorcrossterrein dat recent een beschermd natuurgebied werd, het militair domein met zijn toren en heel recent de 4 schotelantennes, het Gooikeveld, het landbouwleerland met de oude trambedding en het Leerbeekbos.
Het Pajottenland is een streek waar men nog kan genieten van de natuur van het ongeschonden landschap, schilderachtig en rustig. Het is tevens een streek van burchten, kapellen, kastelen, kleine boerderijtjes, vierkanthoeven, watermolens en gezellige dorpjes.

Recente werkzaamheden brachten zowel een deel van het kasteel in Gooik uit de 18de eeuw als restanten van de Romeinse bewoning langs de heirbaan aan het daglicht

Kester is bereikbaar via afrit Ternat op de E40 en dan de N285 richting Edingen. Een landstreek centraal gelegen en goed bereikbaar.

Gooik op de kaart.